IntraGen™

IG電波|

───────────────

IntraGen通過6Mhz單極射頻將真皮層加熱
GFRTM網狀分段式射頻技術,144個網格聚焦點平均散射熱力。

能量均勻地分佈於皮膚表面,避免能量不均而造成局部灼傷。
能量傳入真皮層,讓真皮層組織收緊,全面刺激膠原蛋白再生,達致提升緊緻效果。